ࡱ> lm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkRoot Entry Fu6b >WorkbookMETExtDataBSummaryInformation( &5H\`@`@@`@\gg\@\`@\g@\`g@@@@````\`\```` Oh+'0HP\h wyshbMicrosoft Excel@@>e99@O; >՜.+,D՜.+,8HP X`hp g2ɀ\pshb Ba==Zp&8X@"1[SO1I{~1I{~1I{~1" wiSO_GB23121[SO1[SO1[SO1[SO12I{~12[SO1>2[SO12[SO1 2[SO1 2I{~12I{~162[SO1 2[SO1 h62I{~ Light12[SO1,62[SO162[SO1?2[SO142[SO1 2[SO142[SO12[SO12[SO1<2[SO12[SO12[SO1"2 wiSO_GB231212[SO12[SO1@2eck\h[{SO""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)            /    * , /  + , + , / + 1 9  P P   -   * a , *  ff7  ` + ) 1 5 7 3 > 9 +  /   X  1  L 1<@ @ |@ @ 1|@ @ X X x@ @ |@ @ 1|@ @ x@ @ |@ @  1|@ @ |@ @ x@ @ 1|@ @ 1\ \ 1\ \ 1  L  1  L  1|@ @ |@ @ |@ @ 1|@ @ 1|@ @ x@ @ x@ @ x@ @ |@ @ !1|@ @ 1|@ @ |@ @ 1|@ @ #1< ||mغ}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}<} .00\)_ *ef_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *ef_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *ef_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *ef_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *ef_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *ef _ ?_ ;_ }<} .00\)_ *L_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *L_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *L_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *L_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *L_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *L _ ?_ ;_ }<} .00\)_ *23_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *23_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *23_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *23_ ?_ ;_ }<} .00\)_ *23_ ?_ ;_ }<}! .00\)_ *23 _ ?_ ;_ }-}# .00\)_ *}<}$ .00\)_ *_ ?_ ;_ }<}% .00\)_ *?_ ?_ ;_ }<}& .00\)_ *23_ ?_ ;_ }(}' .00\)_ *}<}( .00\)_ *_ ?_ ;_ }-}, .00\)_ *}<}- a.00\)_ *_ ?_ ;_ }P}. .00\)_ *_ ?_ ;_ }}1 }.00\)_ *_ ?_ ;_  }}2 .00\)_ *_ ?_ ;_ ??? ??? ??? ???}(}3 .00\)_ *}(}4 .00\)_ *}<}5 }.00\)_ *_ ?_ ;_ }<}8 .00\)_ *_ ?_ ;_ }<}9 .00\)_ *_ ?_ ;_ }<}: .00\)_ *_ ?_ ;_ }<}; .00\)_ *_ ?_ ;_ }<}< .00\)_ *_ ?_ ;_ }<}= .00\)_ * _ ?_ ;_ }<}> e.00\)_ *_ ?_ ;_ }}? ???.00\)_ *_ ?_ ;_ ??? ??? ??? ???}}@ ??v.00\)_ *̙_ ?_ ;_  }-}A .00\)_ *}x}B.00\)_ *_ ?_ ;_  }(}C .00\)_ *}(}D .00\)_ *}(}E .00\)_ *}(}F .00\)_ *}(}H .00\)_ *}(}I .00\)_ *}(}J .00\)_ *}(}K .00\)_ *}(}L .00\)_ *}(}M .00\)_ *}(}N .00\)_ *}(}O .00\)_ *}(}P .00\)_ *}(}Q .00\)_ *}(}R .00\)_ *}(}S .00\)_ *}(}T .00\)_ *}(}U .00\)_ *}(}V .00\)_ *}(}W .00\)_ *}(}X .00\)_ *}(}Y .00\)_ *}(}Z .00\)_ *}(}[ .00\)_ *}(}\ .00\)_ *}(}] .00\)_ *}(}^ .00\)_ *}(}_ .00\)_ *}(}a .00\)_ *}(}b .00\)_ *}(}c .00\)_ *}(}d .00\)_ *}(}e .00\)_ *}(}f .00\)_ *}(}g .00\)_ *}(}h .00\)_ *}(}i .00\)_ *}(}j .00\)_ *}(}k .00\)_ *!20% - :_eW[r 1J20% - :_eW[r 1 ef !20% - :_eW[r 2J"20% - :_eW[r 2 ef !20% - :_eW[r 3J&20% - :_eW[r 3 ef !20% - :_eW[r 4J*20% - :_eW[r 4 ef !20% - :_eW[r 5J.20% - :_eW[r 5 ef !20% - :_eW[r 6J220% - :_eW[r 6 ef !40% - :_eW[r 1J40% - :_eW[r 1 L !40% - :_eW[r 2J#40% - :_eW[r 2 L˭ !40% - :_eW[r 3J'40% - :_eW[r 3 L !40% - :_eW[r 4J+40% - :_eW[r 4 L !40% - :_eW[r 5J/40% - :_eW[r 5 L !40% - :_eW[r 6J340% - :_eW[r 6 L !60% - :_eW[r 1J 60% - :_eW[r 1 23 !60% - :_eW[r 2J$60% - :_eW[r 2 23 !60% - :_eW[r 3J(60% - :_eW[r 3 23 !60% - :_eW[r 4J,60% - :_eW[r 4 23f ! 60% - :_eW[r 5J060% - :_eW[r 5 23 !!60% - :_eW[r 6J460% - :_eW[r 6 23Ў "~vRk #h+h DTj% $h 18h 1 DTj[ %h 28h 2 DTj? &h 38h 3 DTj23 'h 4*h 4 DTj(]0] 8^ĉ )8^ĉ 2 *8^ĉ 4+8^ĉ_-N~,-c %-}Y0}Y a .Gl;`BGl;` [[/'^0 '^[0] 1{j{ } 2hgUSCQ:_eW[r 1 [ 9:_eW[r 2>!:_eW[r 2 }1 ::_eW[r 3>%:_eW[r 3 ;:_eW[r 4>):_eW[r 4 <:_eW[r 5>-:_eW[r 5 Dr =:_eW[r 6>1:_eW[r 6 pG >-N2-N e ?QjQ ???????????? ??? @eQjeQ ̙ ??v A 5 ]vc % Blʑ^ lʑ XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`KNȉhSheet2Sheet3VV! ;u ;8HS A@@ ;^ SY T'` +R]\OUSMO3ubNN3ub~+RsY_lςw0W(wN@\,{N0W('Y4l]s-N~8^NgQ7u4T(L>lcc PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V{B4DOn%c`SZ~,eU*2½ pɣRMhi\DRKQnoF$/xӿ~ !'leח/^?z~ǏbzPvo~z'䡗ĿW60}Oz&|@,ȻΎ,1"uWQn)AG\k~'8"_ xeܙ*$FRIJ\.1hޢ(();fw+$LogJdh-I.SA(.Yw𡍄QVD%L>d*aʼnp0_ACe?FrI.1av̅461,Qb?`(][[>Y| DݙpG-af*nvBHi{i^,_ /4Y}'k7#Bi_N)z-=TvXW$C qm@ %B a4 b b3 b b bJJJJJJJKKKKD0l$b C!C"C#C$C%C&C'C(C)C*C+C,C-C.C/C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C:C;C<C=C>C?C# I?@! % B P5 I I I I _ JJJJJJJKKKK#!I@@" %!B !P6 !I !I !I !I !_!JJJJJJJKKKK#"b@@# %"B "a7 "b "b "b "b "b"JJJJJJJKKKK##bA@$ %#B #a8 #b #b #b #b #b#JJJJJJJKKKK#$IA@% %$B $P9 $I $I $I $I $_$JJJJJJJKKKK#%IB@& %%B %P: %I %I %I %I %_%JJJJJJJKKKK#&aB@' %&B &a; &b &b &b &b &b&JJJJJJJKKKK#'aC@( %'B 'a< 'b 'b 'b 'b 'b'JJJJJJJKKKK#(aC@) %(B (a= (b (b (b (b (b(JJJJJJJKKKK#)aD@* %)B )a> )b )b )b )b )b)JJJJJJJKKKK#*aD@+ %*B *a? *b *b *b *b *b*JJJJJJJKKKK#+aE@, %+B +a@ +b +b +b +b +b+JJJJJJJKKKK#,aE@- %,B ,aA ,b ,bB ,b ,b ,b,JJJJJJJKKKK#-dF@. %-B -aC -d -eD -d -d -b-JJJJJJJKKKK#.SF@/ %.B .PE .S .LD .S .S ._.JJJJJJJKKKK#/dG@0 %/B /aF /d /eD /d /d /b/JJJJJJJKKKK#0dG@1 %0B 0aG 0d 0eD 0d 0d 0b0JJJJJJJKKKK#1IH@2 %1B 1HH 1O 1O 1I 1I 1_1JJJJJJJKKKK#2IH@3 %2B 2HI 2O 2O 2I 2I 2_2JJJJJJJKKKK#3fI@4 %3B 3gJ 3f 3f 3b 3b 3b3JJJJJJJKKKK#4bI@5 %4B 4gK 4f 4f 4b 4b 4b4JJJJJJJKKKK#5hJ@6 %5B 5aL 5b 5bM 5b 5b 5b5JJJJJJJKKKK#6IJ@7 %6B 6PN 6S 6IO 6I 6I 6_6JJJJJJJKKKK#7IK@8 %7B 7PP 7S 7IO 7I 7I 7_7JJJJJJJKKKK#8IK@9 %8B 8PQ 8S 8IO 8I 8I 8_8JJJJJJJKKKK#9IL@: %9B 9PR 9I 9I 9I 9I 9_9JJJJJJJKKKK#:IL@; %:B :PS :I :I :I :I :_:JJJJJJJKKKK#;IM@< %;B ;PT ;I ;IU ;I ;I ;_;JJJJJJJKKKK#<IM@= %<B <MV <N <N <N <N <_<JJJJJJJKKKK#=IN@> %=B =PW =I =I =I =I =_=JJJJJJJKKKK#>IN@? %>B >PX >I >I >I >I >_>JJJJJJJKKKK#?bO@@ %?B ?aY ?b ?b ?b ?b ?b?JJJJJJJKKKKDl@CACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCVCWCXCYCZC[C\C]C^C_C#@bO@A %@B @a[ @b @b @b @b @b@JJJJJJJKKKK#AIP@B %AB AP\ AI AI$ AI AI A_AJJJJJJJKKKK#BI@P@C %BB BP] BI BI* BI BI B_BJJJJJJJKKKK#CbP@D %CB Ca^ Cb Cb1 Cb Cb CbCJJJJJJJKKKK#DIP@E %DB DP_ DI DI1 DI DI D_DJJJJJJJKKKK#EIQ@F %EB EP` EI EI3 EI EI E_EJJJJJJJKKKK#FI@Q@G %FB FPa FI FI3 FI FI F_FJJJJJJJKKKK#GbQ@H %GB Gab Gb Gb3 Gb Gb GbGJJJJJJJKKKK#HIQ@I %HB HPc HI HI3 HI HI H_HJJJJJJJKKKK#IbR@J %IB Iad Ib Ic IbZ Ib IbIJJJJJJJKKKK#Ja@R@K %JB Jae Jb Jb JbZ Jb JbJJJJJJJJKKKK#KaR@L %KB Kaf Kb Kb KbZ Kb KbKJJJJJJJKKKK#LaR@M %LB Lag Lb Lb LbZ Lb LbLJJJJJJJKKKK#MQS@N %MB MHh MO MI MIZ MI M_MJJJJJJJKKKK#NI@S@O %NB NPi NI NI NIZ NI N_NJJJJJJJKKKK#OIS@P %OB OPj OI OI* OIZ OI O_OJJJJJJJKKKK#PbS@Q %PB Pak Pb Pb Pbl Pb PbPJJJJJJJKKKK#QbT@R %QB Qam Qb Qb Qbl Qb QbQJJJJJJJKKKK#RI@T@S %RB RPn RI RI RIl RI R_RJJJJJJJKKKK#SIT@T %SB SRo ST ST STl ST S_SJJJJJJJKKKK#TIT@U %TB TPp TI TI$ TTl TI T_TJJJJJJJKKKK#UbU@V %UB Uaq Ub Ubr Uil Ub UbUJJJJJJJKKKK#VI@U@W %VB VPs VI VI VIt VI V_VJJJJJJJKKKK#WIU@X %WB WPu WI WI WIt WI W_WJJJJJJJKKKK#XIU@Y %XB XPv XI XI XIt XI X_XJJJJJJJKKKK#YbV@Z %YB Yaw Yb Yb Ybt Yb YbYJJJJJJJKKKK#ZI@V@[ %ZB ZHx ZO ZI ZIt ZI Z_ZJJJJJJJKKKK#[bV@\ %[B [ay [b [b [bt [b [b[JJJJJJJKKKK#\bV@] %\B \a{ \b \b \bz \b \b\JJJJJJJKKKK#]bW@^ %]B ]a| ]b ]b ]bz ]b ]b]JJJJJJJKKKK#^I@W@_ %^B ^P} ^I ^I ^Iz ^I ^_^JJJJJJJKKKK#_dW@` %_B _a~ _d _eD _dz _b _b_JJJJJJJKKKKDl`CaCbCcCdCeCfCgChCiCjCkClCmCnCoCpCqCrCsCtCuCvCwCxCyCzC{C|C}C~CC#`SW@a %`B `P `S `LD `Sz `I `_`JJJJJJJKKKK#aSX@b %aB aP aS aLD aSz aI a_aJJJJJJJKKKK#bb@X@c %bB ba bb bb bbz bb bbbJJJJJJJKKKK#cIX@d %cB cH cO cO cIz cI c_cJJJJJJJKKKK#dIX@e %dB dH dO dO dIz dI d_dJJJJJJJKKKK#ebY@f %eB ea eb eb efz ef ebeJJJJJJJKKKK#fI@Y@g %fB fH fO fO fIz fI f_fJJJJJJJKKKK#gIY@h %gB gP gI gI gIz gI g_gJJJJJJJKKKK#hIY@i %hB hP hI hI hIz hI h_hJJJJJJJKKKK#ibZ@j %iB ij ik ik ikz ik ibiJJJJJJJKKKK#jb@Z@k %jB ja jb jb$ jbz jb jbjJJJJJJJKKKK#kIZ@l %kB kP kI kI* kIz kI k_kJJJJJJJKKKK#lIZ@m %lB lP lI lIr lIz lI l_lJJJJJJJKKKK#mb[@n %mB ma mb mbr mbz mb mbmJJJJJJJKKKK#nb@[@o %nB na nb nbr nbz nb nbnJJJJJJJKKKK#ob[@p %oB oa ob obr obz ob oboJJJJJJJKKKK#pb[@q %pB pa pb pbr pbz pb pbpJJJJJJJKKKK#qb\@r %qB qa qb qbr qbz qb qbqJJJJJJJKKKK#rI@\@s %rB rP rI rI1 rIz rI r_rJJJJJJJKKKK#sI\@t %sB sP sI sI1 sIz sI s_sJJJJJJJKKKK#tI\@u %tB tP tI tI1 tIz tI t_tJJJJJJJKKKK#uI]@ %uB uP uI uI3 uIz uI u_uJJJJJJJKKKK~ vd@]@ ve ve veD ve ve vbvJJJJJJJKKKK~ wd]@ we we weD we we wbwJJJJJJJKKKK~ xS]@ xL xL xLD xL xL xIxJJJJJJJKKKK*yUVUUUUUJJJJJJJKKKK*zUVUUUUUJJJJJJJKKKK*{UVUUUUUJJJJJJJKKKK*|UVUUUUUJJJJJJJKKKK*}UVUUUUUJJJJJJJKKKK*~UVUUUUUJJJJJJJKKKK*UVUUUUUJJJJJJJKKKKDl......CCCCCCCCCCCCCCCCC@@@@@@@@@@@@@@@*UVUUUUUJJJJJJJKKKK*UVUUUUUJJJJJJJKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*WXWWWWWKKKKKKKKKKK*YZYYYYY[[[[[[[[[[[*YZYYYYY[[[[[[[[[[[*YZYYYYY[[[[[[[[[[[*YZYYYYY[[[[[[[[[[[*YZYYYYY[[[[[[[[[[[*YZYYYYY[[[[[[[[[[[*YZYYYYY[[[[[[[[[[[*YZYYYYY[[[[[[[[[[[\]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ Dl......................... @ @ @ @ @\]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ \]\\\\\^^^^ P A( z A s @?Text Box 1h] `z A s @?Text Box 1h] `ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C  ]F! d ZR @ C  ]F! d ZR @ C  ]F! d ZR @ C  ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d >@<A q 7ggD g2ɀ  dMbP?_*+%8&?'?(?)?"8??&U} >@< 7ggD g2ɀ  dMbP?_*+%8&?'?(?)?"8??&U} >@< 7ggD DocumentSummaryInformation8CompObjhx һSheet2Sheet3һ!Print_Titles Χd ?GKSOProductBuildVer2052-11.1.0.9098 FMicrosoft Excel 2003 Biff8Excel.Sheet.89q